Drobečková navigace

KROKODÝLÍ ZOO > O zoo

O ZOO

Historie zoo

Projekt

Chovatelský a výstavní záměr

Ochrana přírody ČR

Historie ZOO

Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu provozovatele této zoo Miroslava Procházky. Krokodýly se zabýval již v mládí ve Stanici mladých přírodovědců v Písku, kde získal základní znalosti v chovu krokodýlů. Sám je chová privátně od roku 1996, nicméně celistvou kolekci krokodýlích druhů začal budovat v roce 2000. Od roku 2005 krokodýly úspěšně rozmnožuje.

Původní chov probíhal v zázemí jeho zemědělské farmy ve Chvalšinách, od roku 2005 je budována expoziční část zoo v Protivíně. Farma ve Chvalšinách zůstala zachována a slouží jako chovatelská a zásobovací farma pro ZOO.
O licenci ZOO požádal Miroslav Procházka Ministerstvo životního prostředí ČR dle zák. 162/2003 Sb. v lednu 2008, v květnu byla tato licence udělena.

Samotná expoziční část zoo je budována v Protivíně v historické hospodářské budově, jejíž vznik je datován do konce 18. století. V 19. století sloužila jako stáj pro koně, kočárovna a služební byt pro kočí, náležela k zázemí protivínského zámku, jenž byl v majetku rodu Schwarzenbergů.
V první polovině 20. století byl objekt v rámci pozemkové reformy předán soukromému majiteli, který zde provozoval truhlárnu, další části objektu sloužily jako sklady. Od přímých potomků tohoto majitele byl objekt odkoupen zakladatelem ZOO v roce 2005.

 

Projekt

Budování ZOO proběhlo v přísně ekologickém stylu. Není jediným účelem chovat, rozmnožovat a vystavovat krokodýly, ale zároveň i využívat a tím i propagovat ekologické technologie.
Proto jako první byla v zoo postavena energetická jednotka ze tří tepelných čerpadel, mající dohromady tepelný výkon téměř 100 kW. Tato hodnota odpovídá tepelnému odporu budovy, takže dostatečně zásobuje teplem téměř 2000 m2 podlahové plochy ubikací pro krokodýly. Tepelná čerpadla odebírají teplo z osmi 120 m hlubokých vrtů, které byly vyvrtány na pozemku sousedícím se ZOO. Celá výstavba zoo byla rozdělena do několika etap.


První etapa probíhala od roku 2005 do počátku roku 2008 a znamenala vybudování výše uvedené energetické jednotky tj. systém vrtů a tepelných čerpadel, administrativního zázemí a prvních jedenácti terárií pro středně velké krokodýly. V červnu 2008 byla tato první část zoo zpřístupněna veřejnosti, v teráriích bylo v tomto období umístěno celkem 18 druhů aligátorů, kajmanů, krokodýlů a gaviálů.

Další etapy budování ZOO probíhaly v následujícím období, nejintenzivnějších změn se zoo dostalo v letech 2011 a 2012, kdy projekt rekonstrukce zoo byl podpořen fondem EU ROP-Jihozápad, byly vybudovány velká terária pro chov obřích druhů krokodýlů. Při otevření těchto prostor označovaných jako druhá a třetí etapa dne 27. června 2012 chovala zoo již dvacet dva druhů krokodýlů včetně velké skupiny gaviálů indických. Po technické stránce je zajímavé, že největší terárium – cca 110m2 je vybudováno v prvním nadložním poschodí a disponuje jako všechna terária pro velké druhy krokodýlů bazénem s hloubkou 1m. V tomto teráriu jsou chováni gaviálové. ZOO dostala výrazně chovatelský charakter, v roce 2013 se začali rozmnožovat v ZOO převzácní krokodýli filipínští a ZOO se postupně stala členem záchranných programů řízených EAZou (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) pro pět druhů kriticky ohrožených krokodýlů.

Poslední, čtvrtá etapa rekonstrukce budovy ZOO proběhla v roce 2015. Jednalo se o rekonstrukci a modernizaci původní části zoo, která od roku 2008 poněkud zastarala. Tato etapa výstavby ZOO byla opět podpořena finančně dotací z fondu EU ROP- Jihozápad.

Otevřením zmodernizované části zoo 30. června 2015 nabyla krokodýlí zoo své definitivní podoby. Díky podpoře fondem EU ROP – Jihozápad se stala i vyhledávaným turistickým cílem a zároveň výrazně plní svou ochranářskou, chovatelskou a vzdělávací funkci.


Chovatelský a výstavní záměr

Výstavním záměrem je v cílové podobě vystavovat všech 23 recentních krokodýlích druhů. Tento záměr je doplněn vybudováním zoologického muzea, kde jsou vystaveny osteologické a v menší míře i dermoplastické preparáty nejen krokodýlů, ale i dalších zástupců živočišné říše.
Po stránce chovatelské je kladen důraz na sestavení chovných skupin ohrožených a kriticky ohrožených druhů krokodýlů a to nejen v samotné expozici, ale i na farmě, tak aby tato zvířata měla optimální podmínky k rozmnožování.


V současné době jsou tyto skupiny vytvořeny u šesti / Alligator sinensis, Crocodylus siamensis, Crocodylus rhombifer, Crocodylus mindorensis, Tomistoma schlegelii a Gavialis gangeticus/ ze sedmi ohrožených a kriticky ohrožených druhů, přičemž tři /C. rhombifer, C. siamensis a C. mindorensis/ se již pravidelně rozmnožují. Další dva druhy – gaviálové indičtí ( Gavialis gangeticus) a sundští (syn. tomistoma úzkohlavá, Tomistoma schlegelii) již v průběhu chovu v naší ZOO nakladli vajíčka, bohužel se je nepovedlo zdárně inkubovat. Dopracovat zdárně techniku inkubace u těchto dvou převzácných druhů je výzvou pro ZOO do budoucnosti.

Při zdárném rozmnožování ohrožených druhů vyvstává otázka, jak naložit s odchovy, aby množení nebylo jen splněním chovatelských přání a ideálů, ale stalo se praktickou pomocí k záchově druhů. Za tímto cílem se stala ZOO členem evropských záchovných programů, konkrétně plemenných knih Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií ( ESB EAZA) pro pět druhů krokodýlů a odchovaná zvířata nacházejí své další působiště v rámci těchto programů.

 

Ochrana přírody ČR

Krokodýlí ZOO Protivín se také angažuje na poli ochrany přírody v České republice. Vychází z předpokladu, že ochranářská instituce jako je ZOO, by se měla podílet na ochraně živočišných a rostlinných druhů nejen v exotických zemích, ale i ve své vlasti. Provozovatel se od roku 2008 každoročně účastní ochrany evropsky chráněné byliny hořečku českého na lokalitě Svatý kříž ve Chvalšinách formou zajištění managnetu sklízení prostřednictvím své zemědělské ekologické farmy.
Česky English

FB logo Krokodýlí zoo Protivín

Vyhledat v textu

KROKODÝLÍ ZOO

 • 13. 7. Víkendové akce - podzim 2017 v Krokodýlí ZOO Protivín

  Nejnovější akce v naší krokodýlí zoo, které jsme pro Vás připravili. Více informací uvnitř aktuality.


 • 13. 7. Tváře TV Prima křtily krokodýly filipínské

  Sedm osobností zpravodajství TV Prima a účastníků Pevnosti Boyard pokřtilo v Krokodýlí ZOO Protivín mláďata ohroženého druhu krokodýla filipínského a vybralo jim krásná jména...více na www.krokodyli.cz 


 • 13. 7. Světový úspěch

  První odchov nejohroženějšího druhu krokodýla - gaviálů indických - na světě mimo tropické země se povedl právě nám.


 • 13. 7. Pravěká zoo - novinka pro školní výlety

  Vydejte se s námi na cestu do pravěku... Připravili jsme pro vás novou expozici v rámci Krokodýlí zoo. Můžete se těšit na expozici žijících fosílií v doprovodu s dermoplastyckými preparáty, lebkami a kostrami savců, ptáků, plazů, obojživelníků.


 • 13. 7. Fond na ochranu ohrožených druhů krokodýlů

  Krokodýlí zoo Protivín dlouhodobě chová a odchovává ohrožené a kriticky ohrožené druhy krokodýlů. Jako první v Evropě odchovala krokodýly kubánské (Crocodylus rhombifer) v homozygotní formě a krokodýly bahenní (C. palustris).


 • 13. 7. Prodej poukazů

  Nyní v Krokodýlí zoo zahájen prodej dárkových poukazů na Den ošetřovatelem krokodýlů a gaviálů. Akce se koná ve všední dny od 9:00 do 14:00 hod, součástí kromě ošetřování krokodýlů a gaviálů je VIP prohlídka zoo, manipulce s krokodýly, pohoštění a malé dárky ...Vše na vlastní nebezpečí!


 • 13. 7. Krokodýlí zoo Protivín na vědeckém kongresu na Kubě

  Ve dnech 16. - 20.11. 2015 jsme se zúčastnili 5. Congreso Internacional Production Tropical Animal v Palacio de Convenciones de la Habana, kde jsme prezentovali naše odchovy kriticky ohrožených druhů krokodýlů a navázali spolupráci s předními kubánskými odborníky na ochranu krokodýlů.


 • 13. 7. Otevření zrekonstruované části zoo a oslava 10.narozenin odchovaného krokodýla kubánského

  Oslava desátých narozenin Alfy proběhla 15. července 2015, naše pozvání přijal tajemník Vevyslanectví Kuby c ČR pan Angelo Gustavo Suarez C., který se stal i kmotrem Alfy a přidal mu jméno Pancho.


Přirozený odchov
krokodýla siamského
- video 

Přirozený odchov krokodýla siamského

 Sponzoři, partneři

FARMA CHVALŠINY, s.r.o.

AGRO Šumava, s.r.o.

Prima ZOOM

 

ROP CZ

TOPlist