Drobečková navigace

KROKODÝLÍ ZOO > KROKODÝLÍ ZOO

  Akční prázdniny v Krokodýlí ZOO Protivín

 

  Ve středu  26.7.2017-

se v 11,00h. uskuteční ukázka krmení skupiny krokodýlů kubánských.                                             Ve 14,00h. proběhne krmení Golema - největšího krokodýla v České republice.     

  V sobotu   29.7.2017-

můžete být svědky krmení největší evropské skupiny krokodýlů kubánských - 19 krokodýlů v jednom teráriu.
(v 11,00h. a 14,00h.)

    V neděli    30.7.2017-    

bude na programu jedinečná podívaná a to krmení Golema (krokodýla mořského) - největšího chovaného krokodýla v ČR.                                      (v 11,00h. a 14,00h.)

Golem-obrovský krokodýl mořský- se pomalu stává krokodýlí celebritou... (2).jpg 

Pozorování malých gaviálů indických na lovu

(pondělí, úterý, čtvrtek a pátek - od 11h. a 14h.)

 Gaviál na lovu Krmení mláďat gaviálů

 Zároveň můžete každý den využít možnosti vyfotografovat se   s mládětem krokodýla.

    20160612_132616.jpg

  Těšíme se na vaši návštěvu.

 

 

 

     

               Světový úspěch Krokodýlí ZOO Protivín –             rozmnožení gaviálů indických, nejohroženějšího krokodýlího druhu

 

Ve dnech 4. - 6. května 2017 se vylíhlo v Krokodýlí ZOO Protivín celkem 16 zdravých mláďat gaviála indického (Gavialis gangeticus). Jedná se o první odchov v Evropě a zároveň první na světě mimo tropy.

Gaviál indický je velký druh krokodýla (délka až 6m) a jako jediný ze dvaceti tří druhů krokodýlů je specializovaný téměř výhradně na lov ryb, o čemž svědčí na první pohled typické dlouhé úzké čelisti s až 116 zuby (ostatní krokodýlové 64 až 86). Gaviál indický je kriticky ohrožený, neboť v důsledku lidské činnosti je vyhuben na většině lokalit původního výskytu (říční systémy v Pákistánu, Indie, Nepálu, Bangladéše, Bhútánu a Barmy) a přežívá řádově ve stovkách exemplářů v šesti ostrůvkovitých lokalitách, z nichž doložitelně pouze ve dvou se rozmnožuje - Chambal River Sanctuary v Indii a NP Chitwan v Nepálu.

V zoologických zahradách mimo Indii a Nepál se chová vzácně – v Evropě jej chovají  Krokodýlí  farma v Pierrelate ve Francii (6 gaviálů), dánská krokodýlí zoo v Eskilstrupu (2 samice), v Německu ZOO Berlín (3 samice), v ČR ZOO Praha (7 gaviálů) a Krokodýlí ZOO Protivín (aktuálně s odchovem 24 gaviálů, z toho chovná skupina samec Čambal – Ganéša a samice Ganga, Brahmapútra a Indira, dále skupina čtyř polodospělých gaviálů odchovaných v Indii a 16 vlastních mláďat). V USA je zatím chován v deseti zoo a v Asii dle dostupných informací pouze v Indii (42 institucí), v Nepálu a Bangladéši (po jednom zařízení).

Mimo Indii a Nepál se narodil pouze jeden gaviál indický v roce 2016 v přírodním výběhu St. Augustine Alligator Farm na Floridě, kde je tropické podnebí a ve volné přírodě žijí aligátoři severoameričtí a krokodýli američtí. Mimo tropy je tak protivínský odchov první na světě a zároveň první v Evropě.

Krokodýlí ZOO Protivín chová gaviály indické od roku 2011, kdy získala výměnou za zde odchované krokodýly kubánské (Crocodylus  rhombifer) dospělý pár a pětičlennou skupinu mláďat gaviálů z Mádras Crocodile Bank Trust v Indii, v roce 2013 se rozrostla chovná skupina o dvě samice z Néhrú ZOO v Hydebarátu z Indie.

První vejce nakladli gaviálové již v roce 2012, krátce po jejich importu - samice byla zjevně odpářena ještě na farmě v Indii. Inkubace vajec se však nezdařila, zárodky uhynuly v průběhu jejich vývoje, což je častý jev i v chovech v zemích původu. Dalších šest let se protivínská zoo zabývala zlepšováním chovných podmínek tak, aby došlo k rozmnožení gaviálů. Snaha byla korunována úspěchem, když 6. března 2017 samice Ganga nakladla dvacet vajec. Ta byla umístěna do inkubátorů v zázemí zoo a po 59 dnech inkubace se začala líhnout mláďata. Velkým překvapením byl jejich vysoký počet, vylíhlo se jich celkem šestnáct. Díky vlastním zkušenostem a díky informacím ostatních odborníků se v důsledku předpokládané embryonální mortality očekávalo jedno, maximálně tři mláďata.

Malí gaviálové se projevili jako velmi životaschopní, za první tři týdny povyrostli o deset centimetrů, z původních 34 cm na 43, jsou krmeni čtyřikrát týdně živými rybkami, které aktivně loví a počátkem července 2017 již přesáhli délku 50 cm.

Ředitel protivínské zoo Miroslav Procházka se čtrnáct dní po vylíhnutí gaviálů v Protivíně zúčastnil expedice na Chambal River Sanctuary v Indii a zdokumentoval zde asi osmdesát čerstvě vylíhnutých gaviálů, což je doklad toho, že reprodukční cyklus v jihočeské zoo je sladěn s reprodukčním cyklem gaviálů indických v místě jejich domoviny.

Líhnoucí se gaviál  Mládě gaviála indického

 

FOND NA OCHRANU OHROŽENÝCH DRUHŮ KROKODÝLŮ

 

Krokodýlí ZOO Protivín dlouhodobě chová IMG_0428.JPGa odchovává ohrožené a kriticky ohrožené druhy krokodýlů. Jako první v Evropě odchovala krokodýly kubánské (Crocodylus rhombifer) v homozygotní formě a krokodýly bahenní (C. palustris).

 

 

 

 


Spolu se ZOO Kolín nad Rýnem odchovala poprvé v Evropě krokodýly filipínské (Crocodylus mindorensis), u kterých vlastní nejširší chovatelskou základnu v rámci Evropy – tři nepříbuzné páry. Krokodýly siamské (Crocodylus siamensis) odchovala jako první v ČR a postupně je rozšířila do dalších zoo v ČR a na Slovenku. Krokodýli kubánští odchovaní v Protivíně našli uplatnění v záchranných chovech ve Francii a Indii.

037.jpg.JPGIMG_0467.JPG

 

 

 

 

 

 

 

O rozmnožení dalších ohrožených druhů krokodýlů zoo usiluje a vytvořila širokou chovnou základnu u gaviálů indických (Gavialis gangeticus) a gaviálů sundských (Tomistoma schlegelii). Případné odchovy budou předávány dalším chovatelům, od nichž budeme očekávat příspěvek právě do tohoto fondu. Hlavním cílem chovatelské práce však bude reintrodukce odchovaných krokodýlů tj. návrat zpět do přírody.

IMG_0028[1].JPG

Zdrojem pro tento fond budou dále dobrovolné dary fyzických a právnických osob, které budou motivovány foundraisingem Krokodýlí ZOO Protivín. V neposlední řadě budou pro získávání prostředků do fondu využity cash backové projekty – např. Lyoness.

Prostředky fondu jsou určeny především pro podporu reintrodukčních projektů, jichž se bude zoo účastnit. Rozdělení prostředků bude koordinovat grantový výbor fondu, v němž jsou účastni i členové CSG SSC IUCN.

Zpráva o využití prostředků fondu bude součástí výroční zprávy Nadace Tomistoma, provozovatele Krokodýlí ZOO Protivín.

 

KROKODÝLÍ ZOO NA VĚDECKÉM KONGRESU NA KUBĚ


Ve dnech 16. - 20.11. 2015 jsme se zúčastnili 5. Congreso Internacional Production Tropical Animal v Palacio de Convenciones de la Habana, kde jsme prezentovali naše odchovy kriticky ohrožených druhů krokodýlů a navázali spolupráci s předními kubánskými odborníky na ochranu krokodýlů. Děkujeme tajemníkovi Kubánského velvyslanectví v Praze panu Angelovi Gustavo Suarez Corderovi za doporučení naší účasti.

V rámci cesty na kongres jsme navštívili mimo jiné i světoznámou farmu Criadero de Cocodrilos na Zapatě, kde probíhá záchranný chov krokodýla kubánského. S vedoucími pracovníky farmy jsme diskutovali společné zkušenosti z chovu a odchovu krokodýlů a seznámili se se záměry záchrany tohoto kriticky ohroženého druhu. Na farmě probíhá vědecký výzkum genetiky a morfologie krokodýlů. Naši kubánští kolegové měli již před naším příjezdem k dispozici práci Přírodovědecké Fakulty JČU v Českých Budějovicích, kde byly uvedeny výsledky genetických rozborů našich krokodýlů kubánských. Tyto je velmi zaujali a předali je vědeckému týmu, který se genetikou krokodýlů kubánských zabývá, k porovnání s nejnovějšími poznatky z rozborů DNA zpracovaných u krokodýlů na Kubě. Výsledky těchto testů budou pak rozhodující pro další spolupráci naší zoo na záchraně kriticky ohroženého krokodýla na Kubě.

Při exkurzi do národního parku Cienaga de Zapata jsme navštívili lokality výskytu krokodýla kubánského ve volné přírodě a od našich průvodců získali informace o jeho aktuálním stavu. Krokodýl kubánský je přísně chráněn a jeho stavy ve volné přírodě se budou v budoucnosti zvyšovat pravděpodobně i reintrodukcí z chovů v zajetí. Doufáme, že se do tohoto procesu aktivně zapojíme.

 

Kongres probíhal v Paláci dr convencione za účasti předních kubánkých vědeckých institucí a odborníků...

Mnoho nových informací jsme získali u stánků institucí zabývajících se ochranou biodiverzity Kuby

Nejvíce nás zaujala přednáška o genetickém výzkumu krokodýlů kubánských ...

 

U diskuze nad naším posterem se probírala i možná spolupráce naší zoo s diplomanty z Kuby....

Krokodýli kubánští na farmě na Zapatě....

S vedoucími pracovníky krokodýlí farmy na Zapatě jsme si prohlédli i přírodní lokality výskytu krokodýlů kubánských....

 

 

 

 

 

 

 

SLAVNOSTNÍ KŘEST KROKODÝLA FILIPÍNSKÉHO

V úterý 10.11.2015 proběhl v krokodýlí zoo slavnostní křest krokodýla filipínského, jehož kmotrou se stala paní Helena Vondráčková.

Více fotografií ze křtu naleznete v naší fotogalerii.

Krokodýl filipínský je středně velký sladkovodní krokodýl, žijící pouze na Filipínách. Tento druh patří mezi kriticky ohrožený, ve volné přírodě žije podle posledních zpráv přibližně 150 jedinců. Krokodýlí zoo Protivín je jediným chovatelem tohoto druhu v České republice. A jako jediná v Evropě odchovala tyto krokodýly od dvou nepříbuzných párů. Malý oslavenec, který bude tento den křtěn,je dle testů DNA vhodný k reintrodukci do volné přírody.

 

Slavnostní otevření zrekonstruované části zoo a oslava 10.narozenin prvního odchovaného krokodýla kubánského v Evropě

 

Oslava desátých narozenin Alfy proběhla 15. července 2015, naše pozvání přijal tajemník Vevyslanectví Kuby c ČR pan Angelo Gustavo Suarez C., který se stal i kmotrem Alfy a přidal mu jméno Pancho. Akce byla velmi příjemná, v průběhu oslavy narozenin pan tajemník společně se starostou města Protivín, panem Jaromírem Hlaváčem a ředitelem zoo Miroslavem Procházkou otevřeli nově zrekonstruované expozice zoo, v nichž je mimo jiné chován i rozmnožující se pár krokodýlů kubánských. Zároveň proběhla i velmi zajímavá diskuze s panem tajemníkem Angelo Gustavo Suarezem a vedením zoo, na základě níž by Krokodýlí ZOO Protivín mohla úzce spolupracovat s odborníky přímo na Kubě.Více fotografií z otevřenínaleznete v naší fotogalerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krokodýl kubánský (Crocodylus rhombifer) a význam jeho chovu v péči člověka


Krokodýl kubánský je středně velký sladkovodní krokodýl vyskytující se pouze v bažinách poloostrova Zapata na Kubě a v mokřinách Lanier na Isla de Juventud.

Rozloha jeho přírodního areálu je 650 km2, je tedy krokodýlím druhem s nejmenším areálem původního výskytu

Do tohoto areálu od druhé poloviny 20. století proniká další druh krokodýla, který na Kubě žije – krokodýl americký (Crocodylus acutus). Tento druh je ekologicky daleko přizpůsobivější, může se vyskytovat i ve slaných vodách (vyskytuje se od Floridy na jich v celé střední Americe, na všech antilských ostrovech a na severu Jižní Ameriky) a patří mezi velké druhy krokodýlů (až 7,2m).

Převaha krokodýla amerického nad kubánským se projevuje tím, že američtí krokodýli se kříží s kubánskými a v původních lokalitách krokodýla kubánského se zvyšuje počet hybridů. V říjnu 2014 bylo zjištěno, že v přírodě je podíl hybridní populace 49,1 % z celkové populace a na záchranné farmě, na Zapatě pak 16,1%. Krokodýlovi kubánskému tedy akutně hrozí vyhynutí, ne však z důvodu fyzické likvidace populace (krokodýlů je v důsledku přísné ochrany na Kubě poměrně hodně – min. 5 tis.), ale v důsledku ztráty genetické identity. Jako hlavní nástroj pro záchranu tohoto druhu stanovili kubánští vědci chov homozygotních (čistokrevných) jedinců v péči člověka.

Význam krokodýlů kubánských chovaných v Krokodýlí ZOO Protivín je ten, že zvířata jsou geneticky prověřená rozbory DNA ( diplomová práce Ing. Heleny Strakové pod vedením RNDr. Jana Robovského, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty JčU v Českých Budějovicích), které stanovily, že protivínští krokodýli kubánští patří k homozygotním jedincům haplotypu alfa, což je nejpůvodnější skupina krokodýlů kubánských z centrální Zapaty, která nebyla v historii nijak kontaktována jinými druhy krokodýlů.

Z těchto důvodů odchovanci z Krokodýlí Zoo Protivín našli svoje působiště v dalších světových ochranářských zoo – v Mádras Crocodile Bank Trust v Indii a Alligator Bay ve Francii. Nyní se jedná o dalších přesunech do nově vznikajících krokodýlích zoo v Polsku a Saúdské Arábii.

Cílem protivínské zoo je zapojit se do reintrodukčního programu na Kubě. Tento proces je mimo jiné i administrativně velmi náročný. První kroky k tomuto cíli bychom chtěli zahájit symbolicky po oslavě desátých narozenin krokodýla kubánského zvaného Alfa, který je prvním krokodýlem narozeným v naší zoo a zároveň i prvním krokodýlem kubánským narozeným v Evropě.

 

Krokodýlí ZOO v plné kráse

Dne 30.6.2015 jsme otevřeli nově zrekonstruovanou část zoo. V nové části mají možnost i ti nejmenší návštěvníci se zadívat přímo do očí krokodýlů.

 

 

 

 

 

 

Přijďte se podívat na více než 120 krokodýlů z 22 druhů. K vidění jsou:

- největší gaviál chovaný v České republice Čambal 4,7m (Gavialis gangeticus)

- největší krokodýl chovaný v České republice Golem 4,5 m (Crocodylus porosus)

- největší aligátor chovaný v České republice Alli 3,1 m (Alligator mississipiensis)

- největší kajman chovaný v České republice Matylda 3 m (Melanosuchus niger)

A naopak naši téměř dvaceticentimetroví obři - odchovaná mláďata krokodýla siamského, krokodýla nilského, kajmana brýlového ...

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Šestý odchovaný druh v naší krokodýlí ZOO

GOLIÁŠ se stal hrdým otcem!!!

Minulý týden 3.6.2015, po ukončení rekonstrukce v expozičním teráriu u krokodýlů nilských - u Emy a Goliáše, se při úklidu začalo ozývat typické kvákání krokodýlích mláďat z vajíčka. Šestnáct téměř třiceticentimetrových mláďat se pomalu vyhrabávalo na svět...

Mláďata můžete vidět přímo v expozici mláďat spolu s dalšími odchovanými druhy krokodýlů.

 

Designéři pořadu Jak se staví sen pokřtili vzácné krokodýly siamské

 

Designéři pořadu JSSS – Kamila Douděrová, František Kobližka, Andrea Hylmarová, Marek Povolný, Martina Pištěláková, šéf webu Prima ZOOM Tomáš Karlík a šéfredaktor časopisu Dům a zahrada Ondřej Krejčí pokřtili v Krokodýlí ZOO Protivín osm mláďat krokodýlů siamských. Prima ZOOM zároveň oslavila roční mediální partnerství s protivínskou zoologickou zahradou.

Kmotři mláďatům vybrali jména – Kvido, Karel, Belinka, Kabelka, Hubert, Piškot, Barnabáš a Boženka. Svým zatím ještě celkem malým kmotřencům popřáli hodně štěstí a pronesli osobní přání vztahující se k novému jménu. Pokřtili je samozřejmě ponořením ocasu do čisté vody. Některé osobnosti se se svým „miminkem“ také pomazlily. A někteří z krokodýlků jim na oplátku poslali pozdrav ze zvířecího světa. Reportáž ze křtu můžete vidět ve VIP zprávách ze dne 20.5.2015. Fotografie ze křtu naleznete v naší fotogalerii.

 Krokodýlí ZOO Protivín - Expedice do Konga

Vypouštění krokodýla čelnatého zpět do přírody. Na naší expedici do Konga na přelomu ledna a února 2015 jsem měl možnost vypustit zpět na původní lokalitu samičku krokodýla čelnatého, zabavenou z nelegálního obchodu organizací Help. Nádherný pocit dát krokodýlovi svobodu. Doufám, že jednou budu moci takto vysazovat do přírody krokodýly odchované v naší zoo.

 

Odchov kriticky ohroženého krokodýla filipínského v Jihočeské televizi

Unikátní odchov kriticky ohroženého krokodýla filipínského v Jihočeské televizi. V Evropě odchovala tyto krokodýly pouze ZOO Kolín nad Rýnem, naše protivínská zoo a rok po nás ZOO Londýn.

 

Líhnutí kajmanů brýlových

Dne 8.10.2014 se nám v zoo vylíhla mláďata kajmana brýlového přímo v expozici zoo. Návštěvníci tak v tento den mohli vidět líhnutí kajmanů na vlastní oči. Pozorovat, jak přicházejí malí krokodýlci na svět, je fascinující zážitek. Ti co nestihli samotnou líheň mohou vidět malé kajmánky v expozici v zoo.

 

 

Unikátní odchov krokodýla siamského v expozičním teráriu

Dne 4.9.2014 se nám povedl unikátní odchov krokodýla siamského /crocodylus siamensis/ přímo v expoziční nádrži v zoo. Krokodýlí pár samice Diana a samec Robin se zde odpářili, samice nakladla vajíčka a na rozdíl od ostatních odchovů jsme je nevyjmuli z terária, ale nechali je v kladišti. Přirozeným způsobem odchovu jsme si chtěli ověřit konstrukci terárií v zoo a zootechnické zásady, které používáme. Dnes byla naše snaha oceněna, mláďata se líhla za pomoci samice přímo v teráriu. Samice Diana nejprve hnízdo s vajíčky odhrabala a poté postupně vyndavala za pomoci své čelisti vajíčka. Z vajíček se již ozývalo známé kvákání mláďat, která takto ve volné přírodě volají svou matku, aby jim pomohla na svět. Opatrně vajíčka rozkřápla a právě narozená mláďata odnesla ve své čelisti do vodní nádrže. První krokodýlek narozený tímto způsobem dostal jméno Miracle (zázrak).

 

Miracle (zázrak), jméno prvního siamáčka vylíhlého v expozičním teráriu přirozeným odchovem

 

Slavní pánové navštívili zoo

Dne 22.7.2014 navštívili krokodýly pánové Karel Janeček a zpěvák Daniel Landa. Při prohlídce se vyfotografovali s malým krokodýlem bahenním, který se narodil v zoo.

 

Samice kajmana brýlového nakladla vejce

Vejce snesena 22.7.2014 uvidí návštěvníci zoo přímo v expozici v inkubátoru. Přibližně za 68 dní se z nich vyklubou malí kajmánci.

Ošetřovatelky Veroniky při ukládání vajíček kajmanů do vermikulitu Ošetřovatelky krokodýlů, Veronika Smržová a Veronika Zajícová, ukládají vajíčka kajmana brýlového do inkubátoru. Malý kajman brýlový, který se vylíhl loni v zoo.

 

Slavnostní křest krokodýlů filipínských

V úterý 17. června 2014 se konal v Krokodýlí ZOO Protivín slavnostní křest krokodýlů filipínských, narozených v této zoo v loňském roce. Jedná se kriticky ohrožený druh, proto pracovníci zoo jejich křtu věnovali náležitou pozornost. V minulých týdnech se stala mediálním partnerem protivínské zoo TV Prima ZOOM a tak hosté pocházeli právě z této televize. Protivínské krokodýly pokřtili známé osobnosti zpráv TV Prima - Klára Doležalová, Sandra Parmová, Monika Leová a Roman Fojta, vzdělávací Prima ZOOM zastoupili Filip Budák, Vedran Kovačevič a Tomáš Karlík. Dalšími hosty, kteří se akce zúčastnili byl starosta Jaromír Hlaváč a ředitel ZŠ J.K. Tyla z Písku Pavel Koc. Žáci právě této školy připravili pro krokodýlí zoo krásný dar - keramickou plastiku krokodýla a obraz s téže tématikou. Oba dary byly žáky ZŠ J.K. Tyla předány zoo v úvodu akce. Odměnou za jejich přízeň jim byla nejen prohlídka zoo, ale i účast na křtu krokodýlů a protože TV celebrity se dětem velmi věnovali, řada z nich si odnesla podpis tváří známých z obrazovky ve svých deníčcích. Každý z kmotrů a kmoter si mohl pro svého krokodýla vybrat jméno dle uvážení a tak nyní žijí v zoo krokodýlci filipínští se jmény Saraj, Ozy, Rocco, Neo, Dundee, Karlík a Chňapík. Krokodýlové v protivínské zoo svoje kmotry velmi zaujali a mnozí pak přislíbili návštěvu zoo i mimo akce mediálního partnerství. V závěru akce vyhlásil ředitel Krokodýlí ZOO nový Český fond na ochranu biodiverzity Filipín, který má přispět právě k záchraně kriticky ohrožených krokodýlů filipínských.

Na reportáž o slavnostním křtu krokodýlů filipínských ve VIP zprávách FTV Prima se můžete podívat zde.

Mediální partner TV Prima ZOOM natočila o záchraně krokodýlů filipínských reportáž Na krokodýly dynamitem! Zachrání Češi nádherného plaza?

 

 

 

BÍLÁ SMRT

Srdečně Vás zveme na nově chystanou expozici výjimečných zvířat s názvem Bílá smrt. Jak už sám název napovídá, uvidíte u nás skupinu smrtelně nebezpečných živočichů rozličných druhů, která nemají v českých a evropských zoo obdoby. Tuto skupinu totiž pojí jeden velmi výrazný znak – bílé zbarvení. Budete seznámeni s Afroditou, samicí gaviála sundského (Tomistoma schlegelii) a párem bílých kober monoklových (Naja kaouthia). Krom zhlédnutí těchto neobvykle zbarvených zvířat se dozvíte také více o původu bílého zbarvení a osudech jedinců, kteří se s touto odchylkou narodili. Expozice Bílá smrt je v zoo k vidění od 28. dubna 2014.

 

TV Déčko natáčela v zoo

Oblíbený pořad nejen dětí Náš zvěřinec TV Déčka natáčel v Krokodýlí ZOO. Na reportáž s názevem Nejen krokodýl z řeky Nil se můžete podívat v archivu TV Déčko zde

 

 

Pořad Wifina se natáčel v zoo

V Krokodýlí ZOO se natáčel další díl magazínu pro děti Wifina vysílaného na TV Déčko. Úspěšný pořad pro děti byl odvysílán 11.12.2013. Na reportáž z Krokodýlí zoo se můžete podívat zde (archiv 11.12.2013, reportáž z Krokodýlí ZOO začíná v čase 18:45)

 

Krokodýlí ZOO přivítala 40 000. návštěvníka

Krokodýlí ZOO přivítala v sobotu 26.10.2013 svého letošního 40 000. návštěvníka. Stala se jím sympatická maminka Blanka Bastlová s dcerami Terezkou, Adélkou a Erikou z Hlubyně u Příbrami, která přijala drobné věcné dary od vedení zoo. Letošní rok je prozatím nejúspěšnějším rokem v počtu návštěvníků. Vážíme si Vaší přízně a těšíme se opět na viděnou.

Ošetřovatel Josef Kozák předává věcné dary paní Blance Bastlové, která se stala 40 000. návštěvníkem letošího roku. 40 000 náštěvník paní Blanka s dcerami si od nás odnesly drobné věcné dary.

 

Den ohrožených krokodýlů

Ve dnech 4. a 5. října 2013 měli návštěvníci Krokodýlí ZOO u příležitosti mezinárodního Dne zvířat možnost vyfotografovat se s kriticky ohroženým krokodýlem siamským.

 

Česká republika je evropská velmoc v chovu kriticky ohrožených gaviálů indických /Gavialis gangeticus/

V sobotu 21. září přicestovaly do protivínské krokodýlí zoo dvě dospělé samice gaviála indického z indické Néhrú Zoo v Hyderabadu. Tyto dvě samice, které jsou v majetku ZOO Dvůr Králové a do Protivína jsou deponovány, byly přidány k chovnému páru gaviálů indických v zoo chovaných od roku 2011 a to k samci Čambalovi a samici Ganze. Tento pár, respektive samice Ganga, nakladl v roce 2012 vajíčka, bohužel se je nepodařilo zdárně inkubovat. Samec Čambal je poněkud více aktivní – gaviálové indičtí jsou harémová zvířata, tzn., že samec si vytváří skupinu více samiček. Pozornost, kterou věnoval pouze samici Ganze, ji dlouhodobě stresovala a před samcem v období páření prchala. V Protivíně proto rádi přivítaly nabídku ZOO Dvůr Králové, která získala pět samic gaviála indického výměnou za jiné své odchovy a dvě z nich převzala do deponace. Zbylé tři odcestovaly do berlínské zoo.

Ředitel protivínské zoo Miroslav Procházka doufá, že samec Čambal rozptýlí svoji aktivitu i na nově dovezené samice (dostaly jména Indira a Brahmaputra) a původní samici Ganze se poněkud uleví a zoo bude blíže šanci tento raritní druh krokodýla rozmnožit.

V Protivíně vznikla největší skupina gaviálů indických chovaných na světě, mimo Indický subkontinent. Zoo chová kromě již zmíněných čtyř dospělých gaviálů i dalších pět sedmiletých zvířat, která přišla do zoo společně s Čambalem a Gangou v roce 2011. Kvůli rozdílnému věku a velikosti jsou chováni v samostatném teráriu, oddělena od dospělých gaviálů. Tato devítičlenná skupina tohoto nejvíce ohroženého druhu krokodýla je naprostým unikátem, další vícečetné skupiny v počtu šesti gaviálů jsou v ZOO Praha a v Krokodýlí farmě Pierrelatte ve Francii. Posledním evropským chovatelem indických gaviálů je zoo v Eskilstrupu v Dánsku, která chová dva nedospělé exempláře. Je tedy patrné, že Česká republika je evropská velmoc v chovu těchto vzácných krokodýlů.

 

 

 
 

Nové přírůstky v zoo

V úterý 3. září 2013 se narodili v zoo tři mláďata kajmanů brýlových obecných (Caiman crocodilus crocodilus). Jedná se o nejmenší krokodýlky, které mohou návštěvníci v zoo spatřit. Mláďata měří pouze 21 cm. Zajímavostí je, že dospělí kajmani brýloví žijí ve společném teráriu s vodními želvami rodu Trachemys, které se zde také rozmnožují. Malé kajmánky s miniaturními želvičkami můžete vidět ve společném teráriu hned vedle bazénu jejich rodičů.

 

 

 

 

Líhnutí malého kajmana brýlového 3.9.2013

Líhnutí kajmanů brýlových  
Ředitel zoo neodolal pokušení vylíhnout si kajmana v ruce Kajmani brýloví žijí v zoo nerušeně společně s želvami rodu Trachemys  

 

Vzácná návštěva s nejvzácnějším krokodýlem světa

Slavný zpěvák Vašek Noid Bárta navštívil 5.8.2013 Krokodýlí ZOO Protivín. Během prohlídky se vyfotografoval s mládětem nejvzácnějšího krokodýla na světě - krokodýlem filipínským narozeným v zoo dne 23.7.2013.

 
 

Krokodýli filipínští /Crocodylus mindorensis/,

nejvzácnější krokodýlové světa se narodili v Krokodýlí ZOO Protivín

23.červenec 2013 by se mohl, aspoň z pohledu naší zoo, stát Dnem krokodýlů. Narodilo se nám sedm krokodýlů filipínských, jejichž odchov byl mezi odborníky velmi sledován. Doposud nebyl v Evropě rozmnožen, je chován pouze v šesti evropských zoo, většinou slavných jmen jako ZOO Londýn nebo Kolín nad Rýnem. Vajíčka snesli krokodýli filipínští v tomto roce ve dvou zoo , v Kolíně nad Rýnem a u nás v Protivíně. Evropské prvenství v tomto odchovu získalo ZOO Kolín nad Rýnem, kde se osm dnů před námi tj. 15.7. narodila dvě mláďata. U nás v Protivíně se vylíhlo sedm mláďat. Náš odchov je považován v Evropě za zlomový především z titulu původu našeho chovného páru. Jako jediný pár z evropských filipínských krokodýlů pochází z ostrova Luzon, ve všech ostatních zoo jsou chována zvířata, jejichž původem je Mindanao, jsou tudíž naši odchovanci unikátní z hlediska genetické hodnoty.

Ten samý den, jako se nám vylíhli filipínští krokodýlové se narodilo také devět krokodýlů siamských ( Crocodylus siamensis), z druhé letošní snůšky našeho chovného páru. Z první snůšky se narodilo 18 krokodýlků, takže celkový počet siamských krokodýlů odchovaných letos u nás je 27.

A aby chovatelské počínání naší zoo bylo co nejrozmanitější, ten samý den nakladla samice kajmana brýlového ( Caiman crocodilus) 11 vajec. Ta můžou návštěvníci zoo vidět v inkubátoru přímo v expozici a protože jsou zde ještě další snesená vajíčka, mohou při troše štěstí sledovat líhnutí krokodýlů.

Krokodýl filipínský narozen 23.7.2013 v Krokodýlí ZOO Protivín Krokodýlové filipínští narozeni 23.7.2013 v Krokodýlí ZOO Protivín

 

Samice Minda s mláďaty Samec Jack - Krokodýl filipínský

 

 

Krokodýlí zoo oslavila 5. výročí otevření

Krokodýlí ZOO oslavila 11.6.2013 5. výročí otevření. Výroční oslavy se zúčastnil i vicepresident a spoluzakladatel CSG IUCN pro Evropu Ralf Sommerlad a Ing. Jiří Morávek, předseda Společnosti pro rozvoj Protivína o.s., který pokřtil nový přírůstek, Ježuru australskou. Ježura dostala jméno po své ošetřovatelce Zuzce. Všechny děti si od nás odnesly domů dárek v podobě malého krokodýla. Na reportáž Jihočeské TV z 5. výročí zoo se můžete podívat zde

 

Zleva Ing. Jiří Morávek, Ing. Miroslav Procházka, Ralf Sommerlad, Jan Procházka Děti měly z malých krokodýlů velkou radost.

Ředitel zoo Ing. Miroslav Procházka ukazuje dětem mláďata krokodýla siamského, která se vylíhla v expozici zoo 6.6.2013. Ing. Jiří Morávek pokřtil Ježuru australskou jménem Zuzka. Nový přírůstek v zoo - Ježura australská Zuzka

 

 

První mláďata v tomto roce jsou na světě

Krokodýlí ZOO se 6. června 2013 rozrostla o 18 mláďat krokodýla siamského. V pořadí třetí a prozatím nejúspěšnější odchov totoho kriticky ohroženého druhu mohou vidět návštěvníci přímo v expozici zoo.

Právě vylíhnuté mládě krokodýla siamského v rukou Ralfa Sommerlada, vicepresidenta a spoluzakladatele CSG IUCN pro Evropu.

 

Známý fotograf Jakub Ludvík mezi krokodýly

V Krokodýlí ZOO Protivín se uskutečnilo 22.5.2013 fotografování na novou reklamní kampaň zoo, kterou realizuje známý český fotograf Jakub Ludvík. V zájmu získání snímku nejlepší kvality vstoupil Jakub Ludvík i s modelkou přímo do terária s bílým aligátorem.

Známý fotograf Jakub Ludvík s ředitelem zoo Miroslavem Procházkou null

null

 

Krokodýl filipínský /Crocodylus mindorensis/, nejvzácnější krokodýl světa, nakladl v české krokodýlí zoo vejce, poprvé v Evropě

Krokodýlí ZOO Protivín je od 20. června 2009 oficiálním účastníkem záchranného programu pro krokodýla filipínského ( Crocodylus mindorensis) . Program je organizován environmentálním ministerstvem Filipínské republiky (DENR) a partnerem české krokodýlí zoo je manilská Avilon Widlife Conservation Foundation and School of Practical Veterinary Managment, Inc (Avilon ZOO). Právě z této zoo byli dovezeni krokodýlové filipínští do Krokodýlí Zoo Protivín, čtyři mladé samice v roce 2010 a dospělý samec a pět mláďat v roce 2011. Chovnou skupinu v Protivíně doplňují dva páry filipínských krokodýlů dovezených do Evropy v roce 2003, kteří byli předáni do zoo jako nelegální konfiskát.

Problematikou chovu filipínského krokodýla je velká vnitrodruhová agresivita, krokodýlové již od jednoho roku stáří musí být chováni obvykle každý odděleně a k sobě se připouští pouze na páření. Jinak hrozí, že se vzájemně pozabíjí. Existují však výjimky, samec Monty v Protivíně snese společnost samice po celý rok. Naopak samec Jack, dovezený z Avilonu zabil ještě na Filipínách dvě samice a v Protivíně při pokusném páření v roce 2012 také jednu z dovezených samic smrtelně zranil. O to více si vážíme toho, že právě Jack oplodnil samici Mindu v únoru 2O13 a ta 2. května 2013 nakladla 17 vajec, z toho v inkubátoru se vytvořily bílé pruhy jako známka jejich oplození na deseti z nich. Jack byl k samici Mindě připuštěn 4. února 2013 na dvě hodiny mezi 11. a 13. hodinou, páření proběhlo na souši i v bazénu. Termín pro připuštění byl stanoven na základě vokalizace mezi samcem a samicí, jejíž úroveň byla porovnávána s dalším párem, Monty a Golda, kteří žijí stále spolu. Tento pár před pářením prováděl předehru, která se vyznačovala vzájemným imponováním spojeným s vyluzováním celé škály zvuků od chropění, mručení až po štěkání. Toto chování jsme porovnávali s párem Jack a Minda, kteří byli od sebe odděleni mříží, nicméně imponování prováděli mezi sebou také. V okamžiku, kdy úroveň vokalizace byla podobná zvukům u páru Monty – Golda těsně před pářením, připustili jsme Jacka k Mindě. Navzájem si imponovali jak postojem, tak hlasitou vokalizací a po cca 20minutách se začali pářit, nejdříve neobvykle na souši a pak klasicky ve vodě v bazénu. Situace u páru Monty – Golda byla stejná. Po dvou hodinách páření začal být samec Jack na samici agresivní, byl okamžitě oddělen a k připouštění jsme již nepřikročili. Samice Minda nakladla vejce 2. května 2013, tj. 87 dní po páření. Kladla ráno od 8,30 do 9,30. Odběr vajec probíhal zároveň při kladení. Vajíčka jsou umístněna ve dvou inkubátorech při rozdílné teplotě (32 a 31 °C). U samice Goldy na snůšku stále čekáme, je však mladší než Minda, tak je možné, že k ovulaci a následnému vytvoření vajec ještě nedošlo.

Podle dostupných informací je tato snůška krokodýla filipínského první uskutečněná v Evropě, nyní s napětím očekáváme, zda se v polovině července podaří vylíhnout mláďata. Letošní rok je pro Krokodýlí ZOO Protivín chovatelsky velmi úspěšný, od února do počátku května nakladli vajíčka krokodýlové siamští (Crocodylus siamensis), kriticky ohrožený druh, dále krokodýli bahenní (Crocodylus palustris) a krokodýli nilští (Crocodylus niloticus), naposledy pak kriticky ohrožení krokodýli filipínští (Crocodylus mindorensis).

Jack - samec Crocodylus mindorensis původem z Avilon zoo Manila Samice Minda - C. mindorensis, původem také Avilon Zoo při kladení vajec Ošetřovatelka Jana sleduje kladení vajec

 

 

 

Velikonoční nadílka v zoo

Samice kriticky ohroženého krokodýla siamského nakladla před Velikonocemi 26 oplozených vajec, která společně s vajíčky krokodýla bahenního mohou návštěvníci zoo vidět přímo v expozici v inkubátoru.

 

 

 

 

Zázraky přírody v zoo

Další díl oblíbeného pořadu TV ČT1 se natáčel v Krokodýlí ZOO. Na Zázraky přírody s krokodýly se můžete podívat zde.

 

Samice Žofka nakladla vejce

5. března ráno čekalo na zaměstnance zoo milé překvapení. Samice krokodýla bahenního nakladla vejce, která jsou uložena v inkubátoru přímo v expozici zoo.

Výrazný pruh na vejci značí, že je oplozené.

 
 

Dotek modrého krokodýla

Česká premiéra dokumentárního filmu Dotek modrého krokodýla v sobotu 26. ledna od 16 hod. v kinosále MKS Protivín.

Vstupné ZDARMA.

 

Olga Matušková s krokodýly v TOP STAR Love

Diváky oblíbený pořad TOP STAR Love natáčel s Olgou Matuškovou a dalšími slavnými osobnostmi v Krokodýlí ZOO. Na reportáž odvysílanou 3.12.2012 na Prima Love se můžete podívat zde http://play.iprima.cz/love/298902/all

9Olga Matušková aligátora pokřtila svým jménem Olí, tak jí říkají jen její nejbližší (foto Sylva Karfíková_b.jpg

 

Těžká dřina v zoo

V pondělí 5. listopadu 2012 natáčel TV štáb TV Prima Cool další díl pořadu Těžká dřina u nás v zoo. Hlavní protagonista Roman Buťa si vyzkoušel, jak pomocné práce – porcování kuřat, mytí skel terárií, vytírání podlah, tak i odbornější činnosti – krmení krokodýlů a dokonce určování pohlaví u dospívajících krokodýlů kubánských. Na zajímavé záběry včetně odchytu krokodýlů se můžete podívat na www.prima-cool.cz/tezkadrina/epizody/tezka-drina-v-krokodyli-zoo Najdete zde nejen 15.díl natáčený u nás, ale i bonusové video - krmení mláďat . Na zajímavosti z natáčení se můžete podívat i ve fotogalerii

Hlavní protagonista Roman Buta při natáčení pořadu Těžká dřina.

 

Máme další přírůstek do krokodýlí rodinky

Momentálně nejmenší obyvatelé Krokodýlí ZOO, kteří se zde v těchto dnech narodili - malá želva nádherná a kajman brýlový, zvaný Štístko. To proto, že se jako jediný vylíhl ze čtyřiceti vajec, která byla samicí snesena do vody v bazénu a tím odsouzena k zániku. Vejce byla umístněna do inkubátoru jen pro ukázku kajmaních vajec návštěvníkům zoo a tak jak se postupně kazila, byla z inkubátoru odstraňována. I jeho samotné mateřské vajíčko bylo celkem třikrát připraveno k vyhození, nicméně vždy se shodou okolností vrátilo zpět. K velikému překvapení pracovníků ZOO se z tzv. odepsaného vajíčka nakonec přece jen vylíhl malý a šťastný kajmánek. Na snímku s průvodkyní ZOO a ošetřovatelkou krokodýlů Veronikou Smržovou.

Ošetřovatelka Veronika Smržová s novorozenou želvou nádhernou a kajmanem brýlovým

 

Natáčení Jackass pro MTV v naší zoo

Nejmladší známá česká režisérka Ivanna Benešová natáčela se svým štábem v pondělí 8. října epizodu české varianty show Jackass v protivínské zoo. Mladí sympatičtí hazardéři si přijeli do zoo vyzkoušet sílu krokodýlích čelistí a ostrost skusu aligátořích želv. Zároveň testovali agresivitu krokodýlů kubánských a bílého amerického aligátora. Jak celá akce dopadla, uvidíte v televizi. My jen můžeme potvrdit, že díky pracovníkům zoo, kteří zajišťovali bezpečnost celého natáčení, odjel televizní štáb ve stejném počtu, v jakém přijel. Fotografie z natáčení si můžete prohlédnout zde.

 

Den ohrožených krokodýlů

V sobotu 6. října se u příležitosti Mezinárodního dne zvířat konal v protivínské zoo Den ohrožených krokodýlů. Zoo dlouhodobě finančně podporuje přírodní lokalitu jezera Mesangat na Borneu. V tomto bažinatém jezeře žije jedna z posledních volně žijících populací krokodýlů siamských a gaviálů sundských. Oba druhy zoo chová, siamské krokodýly dokonce jako jedna z mála v Evropě pravidelně rozmnožuje. Na Borneo zatím vždy putoval výtěžek z prodeje Atlasu krokodýlů, jehož autorem je ředitel zoo ing. Miroslav Procházka. Nyní se k této částce přidal i výtěžek z fotografování s krokodýly, které bylo součástí této akce. Ze strany veřejnosti byl o focení s krokodýly velký zájem, takže ředitel zoo mohl hostu tohoto dne panu Ralfu Sommerladovi – evropskému zástupci skupiny specialistů pro krokodýly IUCN a zároveň aktivistovi nadace Yasiwa pro Borneo předat šek na 25 tisíc korun určených na ochranu Mesangatu. Více ve fotogalerii...

 

Den ohrožených krokodýlů

U příležitosti mezinárodního dne zvířat proběhne v naší zoo v sobotu 6. října 2012 záchranný program na podporu kriticky ohrožených druhů krokodýlů. Návštěvníci budou mít možnost vyfotografovat se s mládětem ohroženého druhu krokodýla siamského či krokodýla kubánského za symbolický poplatek 50 Kč.
V 11 hod. se bude konat prohlídka expozic zoo za účasti pana Ralfa Sommerlanda, vicepresidenta CSG IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody) pro Evropu. Prohlídka bude obohacena přednáškou o lokalitě jezera Mesangat na Borneu a jejím významu pro záchranu krokodýlů siamských a gaviálů sundských, vyskytujících se v této lokalitě.
Během dne bude výklad průvodců rozšířen o aktuální informace o stavu ohrožených krokodýlů ve volné přírodě.
V 15 hod. předá ředitel Krokodýlí ZOO ing. Miroslav Procházka šek s výtěžkem z tohoto dne do rukou vicepresidenta a spoluzakladatele CSG IUCN pro Evropu Ralfovi Sommerladovi.
Výtěžek z tohoto dne je určen na ochranu lokality jezera Mesangat na Borneu, kterou podporujeme již několik let výtěžkem z prodeje Malého obrazového atlasu krokodýlů, jehož autorem je ředitel zoo ing. Miroslav Procházka.
Přidejte se k nám a pomozte nám zachránit kriticky ohrožené druhy krokodýlů.

Samec gaviála sundského - Ralf

 
Stezka odvahy přes krokodýly

Na konec prázdnin jsme připravili den plný zábavy a soutěží. Každou hodinu jsme rozdali spoustu cen, kdo nevyhrál hlavní cenu, odešel domů alespoň s cenou útěchy:-). Jsme rádi, že se u nás všem návštěvníkům 31. srpen líbil. A kdo jste nemohl dorazit, tak se alespoň koukněte na pár obrázků z naší akce ve fotogalerii.

 

Rey Koranteng v zoo

Během svého výletu po jižních Čechách k nám také zavítal známý moderátor TV Nova Reynolds Koranteng a stal se tak dalším významným návštěvníkem zoo. Je potěšující, že se mu u nás líbilo a zase ho, tak jako vás všechny, opět rádi přivítáme.

Rey Koranteng u jednoho z našich krokodýlů

Narození krokodýlů siamských 24. července 2012
Máme má na svém seznamu další úspěch. Tentokrát se jedná o narození krokodýlů siamských. Líhnoucí se krokodýly mohli vidět návštěvníci na vlastní oči.
Šťastné vylíhnutí krokodýlků si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Krokodýl siamský 24. července 2012
Mahulena Bočanová se mazlila s krokodýlem

Chcete si ho také pohladit?

super.cz

 

Minuty z regionu na ČT1

Do Česka doputoval bílý aligátor.

video

Albinotický aligátor v Krokodýlí ZOO Protivín

Matuška dal bílému aligátorovi jméno Waldemar

Dobrý den.
Jsem bílý třímetrový samec aligátora severoamerického, je mi 20 let, pocházím z Floridy a jmenuji se Waldemar. Tak by se nyní mohl v Krokodýlí zoo Protivín představovat návštěvníkům tento vzácný albín, kterého tu chovají jako jediná zoologická zahrada v Evropě. Jméno mu dal Waldemar Matuška mladší, který ho provozovateli protivínské zoo Miroslavu Procházkovi pomáhal v USA získat.

Slavnostní křest byl na programu ve středu 27. června, kdy krokodýlí zoo zahájila provoz v rozšířených prostorách. Z dosavadních 11 se tu zvýšil počet terárií na 25. Ta největší mají až 120 metrů čtverečních a lidé v nich uvidí predátory o velikosti kolem pěti metrů, což nebylo dosud možné. Například největšího zástupce krokodýlí říše v České republice - 4,5 metru dlouhého samce gaviála indického.

Matuška, který se živí jako překladatel, využil při jednání v USA hlavně své jazykové znalosti i kontakty na Floridě, kde střídavě žije. I tak to trvalo rok, než si mohli bílého aligátora do Protivína odvézt. "Jsem za to panu Matuškovi nesmírně vděčný. A abych se mu mohl alespoň nějak revanšovat, nabídl jsem mu roli kmotra. Jsem moc rád, že ji přijal a do Protivína přijel i se svou maminkou," uvedl Procházka s tím, že si rovněž přál, aby se albín jmenoval právě Waldemar.

Syn jednoho z nejslavnějších českých zpěváků mu kompliment vrátil, když řekl, že by byl rád, kdyby se odborníci z aligátoří zoologické zahrady na Floridě přijeli podívat do Protivína, jaká jim tu roste konkurence.

Vzhledem k velikosti zvířete se jednalo samozřejmě o křest symbolický. To ale neplatilo během předcházejícího programu, kdy se vybraní hosté stali kmotry menších predátorů, které se už podařilo v protivínské zoo odchovat. Pro jistotu ale měla všechna zvířata převázané čelisti páskou.

Například herečka a moderátorka Mahulena Bočanová dostala do ruky samičku krokodýla kubánského, kterou pojmenovala Santána. "Je to krásné exotické zvíře a proto jsem mu chtěla vybrat podobně exotické jméno. Zvolila jsem ho podle svého kamaráda z Brazílie," odůvodnila své rozhodnutí.

Olga Matušková zase pokřtila samičku aligátora severoamerického jako Oli. "Tak mě totiž oslovují mí nejbližší," vysvětlila. Poté všechny přítomné ještě v doprovodu skupiny KTO potěšila několika písněmi ve stylu country.

Mezi kmotry nechyběl ani Jaromír Havlíček, který coby projektant s rozšířením zoo pomáhal. Další samičku krokodýla kubánského pokřtil jako Míra. "Myslel jsem, že dostanu samce, ale Míra se přece hodí i pro samici," nenechal se vyvést z rovnováhy.

V Protivíně sotva přestřihli pásku u nových prostor a už mají další smělé plány. Konkrétně rozmnožování bílých aligátorů. "Samce už máme, teď jednáme o získání samice," naznačil Procházka.

Aligátor albín
     
První bahenní krokodýl v Evropě

Naší zoo se povedlo něco, co dosud žádné jiné v celé Evropě. Dne 8. června 2012 se nám narodilo vůbec první mládě krokodýla bahenního v Evropě. Kliknutím na obrázek uvidíte našeho baheňáčka v plné kráse právě ve chvíli, kdy vylézal z vejce.

První mládě krokodýla bahenního narozené v Evropě, 8.června 2012

     
Gaviálové indičtí v Krokodýlí ZOO Protivín nakladli vejce

V noci na 27. a 28. března 2012 se stala v Krokodýlí ZOO Protivín radostná událost. Samice gaviála indického (Gavialis gangeticus) jménem Ganga snesla patnáct vajec. Bohužel byl kladení přítomen i samec Čambal Ganeša, který se v místě samicí připraveného místa na snůšku vyhříval a část vajec tak poškodil. Ale i přesto nám zůstalo sedm velkých vajíček (v průměru 9,5 x 6,3 cm), u kterých jsou již nyní patrné bílé pruhy svědčící o tom, že jsou oplozená.
více...

4 vejce gaviála indického, dole 5 krokodýla siamského

     
Gaviálové indičtí v Krokodýlí ZOO Protivín

Datum 29. října 2011 se navždy zapíše do historie naší zoo, neboť v tento den jsme přijali z Indie skupinu gaviálů indických, jeden z nejvzácnějších druhů živočichů na naší planetě vůbec. V minulosti se skupiny mláďat gaviálů dostaly do několika světových zoo, naposledy v roce 2008 do ZOO Praha. V našem případě došlo poprvé v historii k dovozu chovného páru těchto gaviálů, navíc doplněného skupinou pěti mláďat dlouhých jeden a půl metru, takže v součtu je tato protivínská sedmičlenná skupina největší na světě mimo Indii a Nepál, což jsou země původu těchto krásných krokodýlů.

Dohoda o dovozu dospělého páru gaviálů indických vznikla při návštěvě ředitele zoo Miroslava Procházky v Mádras Crocodile Bank Trust v Indii na podzim roku 2008. Zakladatel této krokodýlí farmy, světoznámý herpetolog a ochránce přírody Romulus Whitaker, který vám může být znám jako autor dokumentů o největších krokodýlech nebo kobře královské nedávno vysílaných i českými televizními stanicemi nabídl naší zoo výměnou za krokodýly kubánské. Bylo to velké ocenění naší chovatelské práce, když si tato světoznámá instituce vybrala k založení chovu právě krokodýly odchované v naší zoo. Po více než tříleté administrativní přípravě se ve dnech 14. až 29. října 2011 výměna uskutečnila. Výsledkem je založení chovu krokodýlů kubánských v Indii, kde dosud tento druh žádná zoo nechovala, a následně pak příjezd sedmi indických gaviálů do Protivína. Samec je dlouhý 4,2 m a patří tím mezi největší krokodýly chované v Evropě, samice je mírně menší – 3,6 m. Tento pár doplňuje již zmíněná skupina pětiletých mláďat. Gaviálové jsou zatím stále v karanténě, jejich přesun do expozice oznámíme na těchto stránkách.

 

Téměř 4metrová samice

     
Královna zmijí v expozici Krokodýlí zoo Protivín

V prosinci 2011 byly v expozici zoo vystaveny vzácné zmije malooké (Bitis parviocula), endemit z Etiopie. Naše zoo je první a v Evropě jediná, která tyto nádherné zmije vystavuje. Rod zmijí Bitis je znám svojí mohutností a krásným zbarvením. Zároveň i velmi dlouhými jedovými zuby a smrtelně nebezpečným jedem. Z tohoto rodu byly vystaveny zmije útočné (Bitis arientas), menší a pestře zbarvená forma od keňského jezera Nakuru a velké zmije nosorohé (Bitis nasicornis) z Ugandy.

Zmije malooká

     
Ryan Terry, nejkrásnější muž planety zamířil do protivínské zoo

Během svého krátkého pobytu v České republice nezapomněl navštívit v neděli 28. srpna 2011 Krokodýlí ZOO také Ryan Terry, jedenadvacetiletý vítěz celosvětové soutěže mužské krásy Mister International. Ryan Terry je Brit, bývalý instalatér, v současnosti tvář mnoha světových módních značek. Zoo navštívil během svého bohatého programu u nás a o plazy projevil opravdový, živý a nefalšovaný zájem.

Ryan Terry v zoo

Australští krokodýli, jedovatí hadi a aligátoří želvy - novinky v zoo
Expozice krokodýlí zoo se rozrostla o 21. druh - krokodýly Johnsonovi z Austrálie. Jedná se o druh, který je ve střední Evropě chován pouze v Zoo Protivín. Pro návštěvníky je také velmi zajímavá expozice jedovatých hadů s kobrou indickou a chřestýši Klauberovými a dva dva druhy tzv. aligátořích želv - kajmanky supí a dravé.
Krokodýl australský
Kajmanka supí
Kobra indická
     
Líhnutí krokodýlů siamských a páření krokodýlů bahenních

Dobrá zpráva pro návštěvníky zoo. V červnu 2010 se nám začli líhnout mladí krokodýlové. Jedná se o velký úspěch, tento druh je kriticky ohrožený. V inkubátoru, který je umístněn přímo v expozici, jsou kromě dalších vajec "siamáků" ještě vajíčka krokodýla kubánského (Crocodylus rhombifer), která se budou líhnout v nejbližších týdnech. Dále pokračuje páření krokodýlů bahenních (Crocodylus palustris), kteří se páří výhradně v přítomnosti návštěvníků. Ti tak mohou sledovat reprodukční cyklus krokodýlů, což je velmi ojedinělé.

Líhnutí krokodýla siamského

     
Přílet samice krokodýla amerického

Dne 26. února 2010 jsme po dlouhých letech očekávání konečně získali samici krokodýla amerického ( Crocodylus acutus), která bude dělat společnost našemu samci tohoto druhu - populárnímu Kubovi. Přiletěla až z Ekvádoru a vzhledem k tomu, že je asi o metr kratší než Kuba, počká si několik měsíců, než trochu zmohutní. Že se jednalo o významnou událost svědčí i přítomnost televizního štábu při jejím příjezdu do zoo, z kterého byla odvysílánareportáž v hlavní zpravodajské relaci na ČT 1 následující den.

Krokodýl americký - samice Terezka
     
Krokodýlí ZOO Protivín - oficiální účastník programu na chov krokodýla filipínského
Provozovatel Krokodýlí ZOO Protivín chová dva páry krokodýla filipínského již od roku 2003. Zvířata jsou však neznámého původu, nebyla proto zatím přijata do záchranného chovu těchto krokodýlů. Zástupci zoo letos v únoru uskutečnili expedici na Filipíny, kde se setkali s mnohými autoritami ochranu filipínské přírody. Navštívili několik chovatelských zařízení nejen na krokodýly, včetně Silimanské univerzity (zde byl v 80. letech minulého století Crocodylus mindorensis poprvé v zajetí rozmnožen) a Crocodile Farming Institut na Palawanu. Zoo se při této návštěvě stala podporovatelem filipínské biodiverzity, když zafinancovala výstavbu nových voliér na chov ohrožených filipínských zoborožců v Kabankalan rescue center of DENR.
Výsledkem jednání nejen na Filipínách byl podpis dohody o chovu krokodýla filipínského v rámci Phllipine Crocodile Breeding Programm se zástupci partnerské zoo a filipínského environmentálního ministerstva – DENR. V říjnu letošního roku se pak uskutečnil oficiální dovoz dospělého samce a tří stejně starých samic krokodýla filipínského do protivínské zoo, která se tak stala účastníkem záchranného chovu tohoto velmi ohroženého druhu, který se spolu s gaviálem indickým považuje za nejohroženější druh krokodýla na světě.
V současné době chová protivínská zoo největší skupinu krokodýlů filipínských v Evropě.
Krokodýl filipínský
     
Krokodýlí zoo pokřtila svůj atlas krokodýlů
Sobota 3. října je vyhlášeným Dnem zvířat. Protivínská zoo v roce 2009 oslavila tento svátek slavnostním pokřtěním útlého Malého obrazového atlasu krokodýlů autora Miroslava Procházky, majitele a provozovatele krokodýlí zoo.
Malá publikace je napsána především pro laickou veřejnost a jako první obrazový atlas krokodýlů nejen v České republice seznamuje čtenáře se všemi žijícími druhy krokodýlů na světě. Ve spolupráci se Světovým svazem ochrany přírody půjde celý výtěžek z prodeje knihy na záchranu lokality Mesangat v Indonesii, kde ve volné přírodě doposud přežívá a rozmnožuje se pouhých několik desítek gaviálů sundských a krokodýlů siamských. Protivínská zoo se tím stává jednou ze světových zahrad podporujících projekt vzniku záchranné rezervace, která má na území přibližně 6 000 ha pralesa na Borneu do roku 2012 vzniknout.
Křtu atlasu se ujal zoolog jihlavské zoo RNDr. Aleš Toman, kterého čtenáři možná dobře znají ze známých večerníčkových seriálů Vydrýsek či Podivuhodná cesta ježka Aladina. Úspěšný prodej knize popřáli za jihočeský kraj radní pro životní prostředí a rozvoj venkova Karel Vlasák, předseda výboru pro životní prostředí a rozvoj venkova Jiří Netík a za město Protivín starosta Jaromír Hlaváč.
Knihu vytisklo STUDIO GABRETA spol. sr.o. České Budějovice a v protivínské zoo a vybraných knihkupectví se prodává za 80 Kč. Již nyní je připravována i její anglická mutace určená pro západoevropský, americký a asijský trh.
Titulní strana české verze
     
Unikátní odchov krokodýlů kubánskách
Ve dnech 11. až 13 července 2009 se v zoo vylíhla mláďata krokodýla kubánského (Crocodylus rhombifer). Je to již čtvrtý odchov majitele zoo od r. 2005 a druhý pod hlavičkou zoo.
Je výjimečný velkým množstvím narozených mláďat – z 25 vajec se narodilo 20 zdravých mláďat. Toto množství je naprosto unikátní a svědčí o výborné zootechnice uplatňované v zoo.
Vzhledem k tomu, že jeden z inkubátorů, kde se vejce vyvíjela, byl umístněn v expozici zoo, mohli líhnutí pozorovat i návštěvníci. Tuto šanci mají i nadále, neboť v inkubátoru jsou ještě vejce krokodýla siamského ( Crocodylus siamensis), která by se měla líhnout v nejbližšších dnech.
Všechna mláďata jsou chována v expozici, návštěvníci si proto mohou prohlédnout i nejmladší generaci v zoo chovaných krokodýlů, kriticky ohrožených vyhubením.
Líhnutí mláděte v ruce chovatele Agresivita krokodýlků se projevuje již při měření mláďat Krmení krokodýlků
     
Slavnostní křest krokodýlů kubánských

 

Protivínská krokodýlí zoo úspěšně navázala na tradici zavedenou před lety zoologickými zahradami a ve středu 20. května 2009 uspořádala křest svých odchovaných mláďat. Křtili se krokodýlci kubánští, první odchovanci v krátké, ani ne roční historii zoo. V loňském roce se povedlo odchovat devět mláďat, tři z nich, jeden samec a dvě samičky se stali aktéry této slavnostní události.
Křtu se ujala ambasadorka a Chargé de affaires kubánského velvyslanectví paní Barbara Montalvo. Milým a neformálním vystupováním příjemně překvapila přítomné hosty křtu radního pro kulturu Jihočeského kraje Ing. Františka Štangla, starostu města Protivín Jaromíra Hlaváče a všechny přítomné diváky.
Paní Montalvo vybrala pro malé krokodýlky jména hrdinských indiánských náčelníků, původních obyvatel Kuby, kteří vynikli v boji proti koloniální nadvládě – Siboney, Hatuey a Atabey. Hrdinská jména jsou na místě. Krokodýli kubánští se totiž v loňském roce zařadili mezi druhy kriticky ohrožené vyhynutím. Křtěná mláďata by se měla stát pilířem chovu kubánských krokodýlů v Evropě a Asii a tím přispět k záchraně tohoto krokodýlího druhu. Doufejme, že symbolický křest a při něm navázaná spolupráce s kubánskou stranou tomuto cíli prospějí.

Kubánská velvyslankyně křtí první z mláďat.

     
Kladení vajec dvou kriticky ohrožených druhů krokodýlů
Na konci dubna 2009 zoo zaznamenala významný počin v rozmnožování dvou kriticky ohrožených druhů krokodýlů. Vejce nakladly samice krokodýla siamského a krokodýla kubánského.
Samice krokodýla siamského (Crocodylus siamensis) nakladla vejce přímo v expozici v neděli 19. dubna 2009 odpoledne. Celý proces se povedlo fotograficky zdokumentovat. Bylo sneseno celkem 9 vajec o průměrné velikosti 9 x 5,5 cm, jedno vejce se bohužel rozbilo při odchytu samice před odběrem vajec z hnízda, ostatních osm je uloženo v inkubátoru přímo v expozici zoo u terária rodičů.
Samice krokodýla kubánského (Crocodylus rhombifer) nakladla vejce v teráriu na farmě ve Chvalšinách 21. dubna o půl druhé po půlnoci. Počátek kladení zaznamenala webová kamera a tak vejce byla odebrána ihned po vykladení. Oproti loňskému roku se počet vajec opět mírně zvýšil – celkově 26, z toho jedno rozbité dopadem na kámen v substrátu, v inkubátoru celkem 25 vajec. Čtyři vejce byla převezena do inkubátoru v expozici zoo v Protivíně, návštěvníci zoo tak mohou pozorovat vývoj vajec a při troše štěstí i líhnutí obou druhů krokodýlů, které očekáváme v druhé polovině července.
Samice již klade vejce Detail kladení vajec Hnízdo krokodýla kubánského
     
Nové krokodýlí druhy v zoo
V druhé polovině roku 2008 se nám povedlo získat dva nové krokodýlí druhy do naší kolekce. Ta se tím rozrostla na 20 druhů.
Konkrétně jsme dovezli v srpnu dva krásné, více než dvoumetrové krokodýly štítnaté /Mecistops cataphractus/. Jejich odchyt v Aquazoo Düsseldorf natáčela a odvysílala německá televize.
Odchyt dalšího dovezeného - krokodýla bahenního /Crocodylus palustris/, na počátku prosince v Zoo Wroclaw si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Tento třímetrový krokodýl je umístěn v karanténě na farmě ve Chvalšinách, nicméně počítáme s tím, že od května letošního roku obohatí expozici v Protivíně. Svojí velikostí – tři metry, je největším krokodýlem svého druhu chovaným v Evropě. Jeho původní vlast je Indický subkontinent. Spolu s tímto krokodýlem jsme z Wroclawi přivezli i samce krokodýla středo-amerického /Crocodylus moreletii/ a tak jsme doplnili chovný pár.
Nejdříve je nasazena krokodýlu smyčka Odpor krokodýla zdolává šest lidí
     
Krokodýlí ZOO v médiích
V září vyšla v české verzi National Geographic v rubrice Česká mozaika rozsáhlá informace o naší zoo. Doprovází ji i dva články na internetových stránkách National Geographic - Osobně mezi krokodýly a U nás na krokodýlí farmě.
V České televizi v pořadu Mezi námi zvířaty byla uvedena reportáž z naší zoo(druhá reportáž, začíná 9 minut od počátku záznamu pořadu v archivu ČT).
     
Krokodýlí ZOO v Imaxu
V úterý 16. září 2008 se zúčastnili zástupci zoo premiéry filmu Dinosauři 3D, Giganti Patagonie, který uvádí kino Imax v Paláci Flóra v Praze. Účast nebyla náhodná, neboť krokodýli jsou pamětníky dinosaurů. Na premiéře předvedla průvodkyně zoo Lea Trinhová aligátora severoamerického (Alligator mississipiensis) a Ing. Benjamin Hlivka, kurátor zoologických sbírek Krokodýlí ZOO demonstroval na lebce obrovského krokodýla siamského (Crocodylus siamensis) příbuzenství krokodýlů s dinosaury.
Exponáty se těšily zájmu řady celebrit, například populárních moderátorů Báry Štěpánové a Jana Rosáka, nebo herce Jiřího Langmajera.
Bára Štěpánová - foto V. Holic Jiří Langmajer - foto V. Holic Jan Rosák - foto V. Holic
     
10 000. návštěvník v Krokodýlí zoo
Svého 10 000 návštěvníka přivítala 15. 8. 2008 Krokodýlí ZOO v Protivíně. Stala se jimi tato velká rodina z Ústí nad Labem, která přijala drobné věcné dary od vedení zoo. Zoo v Protivíně zahájila svoji činnost teprve v červnu 2008 a výstavní sezona se vyvíjí velmi úspěšně, a to i po chovatelské stránce, neboť se vylíhlo 10 mláďat velmi ohroženého druhu krokodýla kubánského. Vzhledem k velkému zájmu se zoo rozhodla prodloužit sezonu do konce září.

Prvních 10 000
     
Líhnutí prvních krokodýlů v krátké historii zoo
Přesně 35 dnů po slavnostním otevření Krokodýlí ZOO Protivín se vylíhli první krokodýlové, kteří tak zahájili chovatelskou činnost v zoo. Jedná se o krokodýly kubánské /crocodylus rhombifer/.
Tyto krokodýly odchoval již dvakrát zakladatel zoo Miroslav Procházka a to v roce 2005 (3 samci) a 2007 (6 samic). Odchov v roce 2005 byl dokonce prvním doloženým odchovem homozygotních /tj. čistokrevných/ krokodýlů kubánských v Evropě, a tato mláďata, která mají již více než 1,5 m jsou oblíbenými exponáty v naší zoo.
V roce 2008 se již rodí pod hlavičkou zoo a první z nich, který se vylíhl přesně v 19 hodin 21. července, dostal jméno Adam. Narodil se v inkubátoru při teplotě 33°C, vlhkosti 70% a po 74 dnech.
Celkově bylo matkou těchto krokodýlů nakladeno 5. května 23 vajec, z nichž část byla dána do inkubátoru s teplotou 33°C s cílem vylíhnout samce a druhá část do inkubátoru s teplotou 30,5°C s cílem vylíhnout samice.
Jak to celé dopadne se dozvíme asi za čtrnáct dní, to už by měly být vylíhnuté i samičky, které budou mít dobu inkubace delší.
Ve chvíli, kdy je psána tato aktualita je narozeno šest krásných zdravých krokodýlů kubánských. Dodejme, že se jedná o ohrožený druh.
Foto prvního líhnutí v zoo
     
Toulavá kamera v naší zoo
V neděli 20. července 2008 byla odvysílána reportáž o naší ZOO v pořadu České televize Toulavá kamera. Můžete ji shlédnout na stránkách tohoto pořadu.
     
Krokodýlí ZOO v médiích
Na stránkách televize ČT24 si můžete prohlédnou krátké spoty o naší zoo.
     
Krokodýlí ZOO Protivín slavnostně otevřena

 

16. června 2008 dopoledne proběhlo slavnostní otevření Krokodýlí ZOO Protivín. Program byl zahájen působivým vystoupením pana Čambala, hráče na týkové bubny. Uvedl tak exotickou expozici, která čekala na své návštěvníky, kterých se zde sešel značný počet.
Hosté na této slavnosti byli pan Ralf Sommerlad, regionální reprezentant CSG IUCN, RNDr. Pavel Moucha, zoolog ZOO Dvůr Králové a.s. a zároveň prezident České asociace pro chov a ochranu krokodýlů, pan Jiří Netík, radní Jihočeského kraje pro zemědělství, životní prostředí, lesnictví a rozvoj venkova, který převzal nad touto akcí záštitu, a starosta města Protivín pan Jaromír Hlaváč.
Po krátkých a věcných projevech hostů pan Ralf Sommerlad přestřihl slavnostně pásku do zoo a následoval symbolický křest gaviálů sundských /Tomistoma schlegelii/. Křtu se ujali pan Ralf Sommerlad, který je mimochodem spoluzakladatelem skupiny se ochranou tohoto druhu – Tomistoma Task Force CSG IUCN /po němž byl pojmenován samec gaviála – Ralf/ a dr. Pavel Moucha, který se zasloužil o deponaci samice ze ZOO Dvůr Králové a tím i o sestavení tohoto nadějného páru gaviálů /samice získala jméno Pavla/.
Zároveň s křtem gaviálů začala první prohlídka návštěvníků zoo, a hosté mohli naslouchat reakcím prvních návštěvníků. Ty byly více než kladné a lze jen doufat, aby tomu bylo i nadále.

Krokodýlí ZOO otevřel Ralf Sommerlad, regionální reprezentant CSG IUCN

     
Skupina čínských aligátorů se rozrostla o další samici
Dne 19. května 2008 jsme si přivezli z Německa další, tj. druhou samici aligátora čínského /Alligator sinensis/. Doufáme, že se úspěšně zařadí do chovného programu tohoto kriticky ohroženého druhu. Zatím největším problémem v chovu čínských aligátorů se jeví jejich velká vnitrodruhová agresivita.
     
Snůška vajec krokodýla kubánského /Crocodylus rhombifer/
5. května 2008 ve večerních hodinách nakladla na farmě ve Chvalšinách samice krokodýla kubánského 23 zdravých vajec. Všechna vejce se podařilo nepoškozená odebrat a uložit do inkubátorů. Tento rok líhneme 10 ks vajec při teplotě 30,5°C – na samičky a 13 vajec při teplotě 32,8 °C – na samečky. Pro úplnost dodávám, že jsme odchovali v r. 2005 tři samce a v r. 2007 šest samic.
     
Příjezd nového gaviála /Tomistoma schlegelii/
10. dubna 2008 přišla do naší zoo samice gaviála sundského ze Zoo Dvůr Králové a.s.
Jedná se o pokračování chovatelské spolupráce s touto renomovanou zoo, díky níž jsme mohli sestavit nový mladý pár těchto vzácných a ohrožených zvířat. Při příležitosti příchodu nového gaviála do naší zoo jsme využili příležitosti a odebrali všem u nás chovaným sundským gaviálům (momentálně 10 exemplářů) vzorky krve na genetická vyšetření. Výsledky těchto testů budou použity při sestavování evropského chovného programu.

 

Česky English

FB logo Krokodýlí zoo Protivín

Vyhledat v textu

KROKODÝLÍ ZOO

 • 11. 12. Vánoční akce v Krokodýlí ZOO Protivín

  Zavítejte do Krokodýlí ZOO Protivín i mezi vánočními svátky a využijte možnosti vyfotografovat se s mládětem krokodýla nebo spatřit unikátní ukázky krmení.


 • 13. 7. Víkendové akce v Krokodýlí ZOO Protivín

  Nejnovější akce v naší krokodýlí zoo, které jsme pro Vás připravili. Více informací uvnitř aktuality.


 • 13. 7. Tváře TV Prima křtily krokodýly filipínské

  Sedm osobností zpravodajství TV Prima a účastníků Pevnosti Boyard pokřtilo v Krokodýlí ZOO Protivín mláďata ohroženého druhu krokodýla filipínského a vybralo jim krásná jména...více na www.krokodyli.cz 


 • 13. 7. Světový úspěch

  První odchov nejohroženějšího druhu krokodýla - gaviálů indických - na světě mimo tropické země se povedl právě nám.


 • 13. 7. Pravěká zoo - novinka pro školní výlety

  Vydejte se s námi na cestu do pravěku... Připravili jsme pro vás novou expozici v rámci Krokodýlí zoo. Můžete se těšit na expozici žijících fosílií v doprovodu s dermoplastyckými preparáty, lebkami a kostrami savců, ptáků, plazů, obojživelníků.


 • 13. 7. Fond na ochranu ohrožených druhů krokodýlů

  Krokodýlí zoo Protivín dlouhodobě chová a odchovává ohrožené a kriticky ohrožené druhy krokodýlů. Jako první v Evropě odchovala krokodýly kubánské (Crocodylus rhombifer) v homozygotní formě a krokodýly bahenní (C. palustris).


 • 13. 7. Prodej poukazů

  Nyní v Krokodýlí zoo zahájen prodej dárkových poukazů na Den ošetřovatelem krokodýlů a gaviálů. Akce se koná ve všední dny od 9:00 do 14:00 hod, součástí kromě ošetřování krokodýlů a gaviálů je VIP prohlídka zoo, manipulce s krokodýly, pohoštění a malé dárky ...Vše na vlastní nebezpečí!


 • 13. 7. Krokodýlí zoo Protivín na vědeckém kongresu na Kubě

  Ve dnech 16. - 20.11. 2015 jsme se zúčastnili 5. Congreso Internacional Production Tropical Animal v Palacio de Convenciones de la Habana, kde jsme prezentovali naše odchovy kriticky ohrožených druhů krokodýlů a navázali spolupráci s předními kubánskými odborníky na ochranu krokodýlů.


 • 13. 7. Otevření zrekonstruované části zoo a oslava 10.narozenin odchovaného krokodýla kubánského

  Oslava desátých narozenin Alfy proběhla 15. července 2015, naše pozvání přijal tajemník Vevyslanectví Kuby c ČR pan Angelo Gustavo Suarez C., který se stal i kmotrem Alfy a přidal mu jméno Pancho.


Přirozený odchov
krokodýla siamského
- video 

Přirozený odchov krokodýla siamského

 Sponzoři, partneři

FARMA CHVALŠINY, s.r.o.

AGRO Šumava, s.r.o.

Prima ZOOM

 

ROP CZ

TOPlist